Hjem > EVANGELIET

FEIL FOKUS
I dag hører en om at troende får gullstøv på møter.
Noen får olje ut av hendene. Og dette er de ivrige i å dele i forkynnelsen.
 
Den Hellige Ånd sin oppgave er å herliggjøre Jesus, ikke mennesker, ikke kirkesamfunn, ikke engler eller andre åndelige opplevelser.
Paulus hadde sterke åndelige opplevelser, han var til og med henrykket i himmelen, men utbroderte ikke det.
Paulus hadde fokuset på Jesus og på korset, Paulus forkynte: 
 
For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Han korsfestet 1. Korinterbrev 2.2.

 Jesus_crucifixion_sm.jpg
 
Det er kun Jesus, ordet om korset og blodet som kan frelse mennesker.
Englehistorier, gullstøv og olje fra hendene kan ikke redde noen fra evigheten.
 
Gud har kalt oss til å forkynne Jesus, så vil Gud stadfeste ordet med de tegn som følger.
Helbredelser, under, mirakler og tegn.

I dag løper ofte de troende etter tegna, etter miraklene.
Men de skal følge etter oss, vi skal ikke ha de som fokus.
 
Jan Christensen HVORDAN GRETE FOSS FRA LYNGDAL BLE HELBREDET OG FRELST


10623_130263482605_545642605_2929616_5051810_n[1].jpg

Grete Foss er hoppende glad.


Ja, det er helt fantastisk sprøtt og godt at det faktisk har skjedd 2 ganger!
Da skjedde det mer plutselig.. (okei, her begynner vel greia:) 

Jeg har alltid vært kristen og vokst opp i en kristen familie,
men da jeg var ca. 13 år, typisk i den tiden jeg tvilte litt, så var jeg ute for en hendelse.
Jeg trodde selvfølgelig at Gud fantes,
men hadde vanskelig å forstå at det virkelig kunne være en himmel og et helvete.

Jeg spiller aktivt håndball og en helt vanlig helgedag så spilte jeg håndballkamp.
Jeg var så uheldig å vri opp en skade i ankelen og det var i mitt tilfelle nærmest krise.
Jeg kunne ikke gå på foten og jeg hadde kamp dagen etter.
Men den hadde jo nå gått i vasken.

Jeg gråt og gråt, for der og da var alt bare kjipt.
Men da jeg gikk hjem bestemte jeg meg for å be.
Jeg satt meg med sengekanten, gråtende, å kalte på Herren.
Jeg bad om at hvis Gud virkelig fantes,
så måtte han virkelig bevise det nå. Jeg visste at det har skjedd med så mange andre,
så hvorfor ikke med meg?

Jeg bad om helbredelse, sa AMEN, og gikk haltende inn i dusjen med smerte.
Jeg sto i dusjen og syntes det var godt å be, men tenkte ikke noe mer over det.
Men da jeg kom ut av dusjen og skulle bevege foten, så var smerten borte!
 
Dette skjønte jeg absolutt ikke..
Jeg kunne løpe opp trappa og gleden over at smerten var borte var stor!
Jeg snakket med min mor om hva som hadde skjedd,
og sa at jeg skjønte virkelig ikke hvorfor han hadde gjort dette mot meg.
Da svarte mamma noe som jeg stadig har tenkt på:
" det var nok det som skulle til for at du skulle bli styrket i din tro".

2.jpg
Grete Foss elsker å spille håndball.
 

Og ja, det var det virkelig!
Jeg kunne spille kamp dagen etterpå og hele greia var nesten for God til å være sann..
En helt spesiell følelse! Jeg satt bare i en stol, nærmest sjokka. Men etter den dagen,
var jeg ikke en smule i tvil om AT GUD FINNES!:
D Etter det har alt bare gått oppover, for den følelsen jeg fikk,
er en følelse jeg skulle ønske alle ikke-kristne også fikk her og nå!
For du er nemlig ikke i tvil at det er en mening med livet!
Jeg levde ikke lenger på mine foreldres tro, men på min egen sterke tro.

Etter denne hendelsen har dette blitt et stort vitnesbyrd for meg.
For noen kan kanskje det at man bli helbredet være en filleting,
men for meg var det stort. For jeg har det med å skade meg i en hard idrett som håndball.
Og jeg vet at skader ikke går over på 123.

20331_250152851600_529986600_3736109_5958913_n[1].jpg
Grete Foss er ei aktiv jente som liker sport.


Men ikke nok med det, 30.01.11, skjedde det igjen!
Jeg sov på hotell i Stavanger denne helga sammen med håndballaget,
og da sov jeg ikke noe nesten natt til søndag fordi jeg verket sånn i armen,
og det ble bare verre utover dagen.
Men da jeg kom hjem dagen etterpå og skulle til å sove med denne vonde armen,
hadde jeg et stort håp, så jeg begynte å be.

I går natt i bønnen sa jeg at ja, jeg vet det har skjedd før, og jeg vet det kan skje igjen.
Kjære Jesus, du har makt til å nettopp lege meg,
og det hadde vært et stort under om det hadde skjedd igjen.
Jeg bad også om at hvis dette skjer at jeg blir god,
så vil det bli et stort vitnesbyrd som jeg kan fortelle og vise at det hjelper å be,
og at du har makt i himmel og på jord.
For folk som kjenner meg, vet at jeg nemlig ikke gir meg så lett når det gjelder idrett.
Men slik som i helga når jeg faktisk ikke kunne gi alt,
pga. at jeg hadde så vondt at jeg bare ville kutte av armen.
Så ja, det har skjedd ett under igjen. Jeg har bedt, og jeg vet andre har bedt,
så dette er ikke annet enn FANTASTISK!: D
I bønnen lovet jeg Gud å fortelle det videre, så spre det: D

"Det er makt i de foldede hender!"   

HVORDAN KOMME TIL HIMMELEN?

 

3dcrux.jpg

 

Bibelen sier at det finnes bare en vei til himmelen og veien er Jesus.

Veien til himmelen er ikke i første omgang gode gjerninger, eller ved å ta seg isammen og gjøre så godt en kan. Bibelen sier at det som i første omgang er synd er å ikke ville tro på Jesus.
Synden er at de ikke tror på Meg (Jesus) Johannes 16:9.

"Jesus sa til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Johannes 14:6.

dieu et vous

"For av nåde er dere frelst, ved tro, og dette er ikke av dere selv; det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg." Efeserbrevet. 2:8-9.

Nåde betyr ufortjent, gratis, altså er det gratis, er en gave som en bare skal enkelt ta imot.
Men alle som tok imot ham, dem ga Han (Jesus) rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

"For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evigvarende liv." Johannes 3:16.

dieu et vous

Er gode nyheter, ingen av oss behøver å gå fortapt for Jesus døde på korset og tok der på seg all vår synd.

Jesus oppstod fra de døde, og beseiret synden og dødens makt og beviste på den måten at Jesus var Guds Sønn.

2c[2].jpg

"For hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud reiste Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst." Romerbrevet 10:9

"For med hjertet tror man til rettfedighet, og med munnen bekjenner man til frelse". Romerbrevet 10:10

"For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Romerbrevet 10:13

Slik kan du enkelt be om du vil ha visshet om at du er på vei til himmelen:

Kjære Himmelske Far! Jeg kommer til Deg i Jesu navn, ber at du tilgir meg all min synd.
Inviterer deg Jesus til å komme inn i mitt liv som min Frelser og Herre.
Jeg ønsker å bli ett Guds barn og å komme til himmelen.
Fyll meg Jesus nå med din gode Hellige Ånds, så jeg får kraft til å fortelle andre om deg.
Jeg ber i Jesu navn amen.

Har du bett denne bønnen fra ditt hjerte, er du nå ett Guds barn.
Vil oppmuntre deg til å ta kontakt med noen kristne, begynne å gå i en menighet/kirke som forkynner Biblen som Guds ord og eneste autoritet.

1a[1].jpg

1) Les i Bibelen for å bli bedre kjent med Jesus Kristus
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" Salme 119:105

2) Tal med Gud i bønn
"Og hva dere ber om i deres bønner, hvis dere tror, skal dere motta det." Matt 21:22
"Vær ikke engstelig for noe, men la i alle ting deres bønner og ydmyke begjæringer komme fram for Gud i bønn og takksigelse;" Fil. 4:6

3) Fortell andre om Jesus Kristus.
"Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle skapninger." Mark. 16:15
"For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så greker." Rom 1:16

Broderlig hilsen
Jan Christensen

 

 

EVANGELIET OG IKKE KRISTENDOM

 

JesusHug[1].png

 

Har hørt mange si at vi må utbre kristendommen, i bibelen finner vi ikke slike begrep som å utbre kristendommen.

I Norge fikk vi innført kristendommen med tvang, i 1995 ble det feiret at det var 1000 år siden kristendommen kom til Norge.

 

Mange av verdens unådde er muslimer og de fleste har ikke mye til overs for kristendommen.

Men de tror på Jesus, og i koranen er Han en profet, muslimene åpner seg mer og mer for Jesus og for evangeliet.

Skal vi klare å nå muslimene, og de unådde er det viktig at vi ikke presenterer kristendom, men at vi presenterer Jesus og evangeliet.

Muslimer blir ikke frelst ved at de konventerer til kristendommen eller begynner å kalle seg for kristne.

Men de blir frelst ved å invitere Jesus inn i livet og gjøre Han til Herre og frelser.

 

I bibelen står det at vi skal forkynne evangeliet om Guds rike og gjøre mennesker til Jesu disipler.

Evangeliet og kristendom er ikke det samme, evangeliet handler om Jesus og hva Han har gjort for oss på korset.

Hva betyr evangeliet? Evangeliet betyr gode nyheter, er det ikke akkurat gode nyheter vi trenger i dag.

Vi oversvømmes av dårlige nyheter fra alle hold, gjennom aviser, tv, radio, internett osv.

 

Hva er evangeliet om Guds rike? Jo at Jesus døde på korset og der tok Han på Seg all verdens synd,

og at Han stod opp fra de døde og lever i dag.

Evangeliet om Guds rike er at: Jesus ikke tilregner oss våre synder,

men at alle som kommer til Ham får ta imot tilgivelse fra alle sine synder.

Jesus døde for alle mennesker, for fattige, rike, hvite, fargede, muslimer, ateister, hetrofile, homofile osv.

 

Jesus sa i Markus evangeliet 4.15: ”Omvend dere og tro evangeliet”

Han sa ikke omvend dere og tro på kristendommen, men omvend dere og tro på evangeliet.

Hva innebærer omvendelse? Jo å vende seg til Jesus i barnslig bønn og ta imot tilgivelsen som Jesus har betalt for alle da Han døde på korset.

Omvendelse betyr å vende om, altså vende seg imot Jesus og la Han bli Herre i livet.

Jesus sier i Matteus evangeliet 18.3:

”Hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike.” 

 

Bibelen sier: at evangeliet om Guds rike er så enkelt at selv ikke en dåre skal fare vill,

vi gjør ofte det vanskelig for mennesker å ta i mot evangeliet om Guds rike.

Ofte forteller vi folk om alt de ikke kan og burde gjøre, ofte har vi fokuset på hva som er synd og hva som er galt.

Vi burde heller ha fokuset på at Jesus har tatt all synden og alt det gale vi har gjort opp på korset og at Han tilbyr oss alle syndenes tilgivelse.

 

Paulus sier i Romerbrevet 10.13: ”For hver den om påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

 

Jan Christensen

 

 

EVANGELIET OM GUDS RIKE

 

 Kopi av Port Sudan 002.jpg

                                                                                                             Jan Christensen i Port Sudan
 
 
Som troende er vi alle kalt til å forkynne evangeliet om Guds rike. Misjonsbefalingen er en befaling gitt av Jesus til alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser og gjort Han til Herre. Glemmer aldri en tale jeg hørte i Sarons Dal, den handlet at vi er kalt til å forkynne evangeliet om Guds rike.
Ikke ett kirkesamfunnsevangeliet men evangeliet om Guds rike.
Som troende er vi alle kalt til å være med å bygge Guds rike på jord, i Guds rike der er Jesus Konge.
 
Den Hellige Ånd sin oppgave er å herliggjøre Jesus, ikke mennesker, ikke kirkesamfunn, ikke engler eller andre åndelige opplevelser.
Paulus hadde sterke åndelige opplevelser, han var til og med henrykket i himmelen, men utbroderte ikke det. Paulus hadde fokuset på Jesus og på korset, Paulus forkynte:
For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Han korsfestet.
1. Korinterbrev 2.2.
 
Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger.
1. Korinterbrev 1.23.
Det er bare evangeliet om Guds rike som kan bringe mennesker inn i Guds rike.
Hva er evangeliet om Guds rike? Jo at Jesus døde på korset og der tok Han på Seg all verdens synd, og at Han stod opp fra de døde og lever i dag.
Vi som er troende har alle fått forsoningens tjeneste.

 

Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og Han overgav ordet om forsoningen til oss.
2. Korinterbrev 5. 19.
Vi har ikke fått forargelsens tjeneste, men forsoningens tjeneste. Vi er ikke jordens pepper, eller jordens sukker, men jordens salt. Saltet hindrer forråtnelse og skaper tørst, som jordens salt er vi med og forhindrer forråtnelse og skaper tørst for evangeliet om Guds rike hos mennesker. 
Evangeliet om Guds rike er at: Jesus ikke tilregner mennesker deres synder, men at alle som kommer til Jesus får ta imot tilgivelse fra alle sine synder. Jesus sa i Markus evangeliet 4.15: ”Omvend dere og tro evangeliet”
Hva innebærer omvendelse? Jo å vende seg til Jesus i barnslig bønn og ta imot tilgivelsen som Jesus har betalt for alle da Han døde på korset.
Jesus sier i Matteus evangeliet 18.3: ”Hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike.”  

 

Bibelen sier: at evangeliet om Guds rike er så enkelt at selv ikke en dåre skal fare vill, vi har ofte lett for å gjøre det vanskelig for mennesker å ta i mot evangeliet om Guds rike. Paulus sier i Romerbrevet 10.13: ”For hver den om påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”
Derfor er det vårt ansvar som troende å forkynne evangeliet om Guds rike.
Paulus sier i Romerbrevet 10.14:
Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?
 
Troen kommer av forkynnelsen, derfor trenger vi å forkynne evangeliet om Guds rike så mennesker kan tro evangeliet og barnslig ta i mot tilgivelse ifra syndene og komme inn i Guds rike.

 

Jan Christensen 

 

Ordet Til Unådde ønsker å forkynne evangeliet om Guds rike, og ikke ett kirkesamfunnsevangelium.

Vi ønskere å samarbeide med alle gjenfødte troende fra alle slags kirkesamfunn.

 

 

 

 

DEN NYE REFORMASJONEN

 

Luther95t[1].jpg

Martin Luther slår opp tesene i Wittenberg

 

 

 

De aller fleste nordmenn tror på Gud, men er langt borte fra kirker, bedehus og menigheter.

Hva er årsaken til at så få nordmenn oppsøker forsamlinger?

 

I Norge har vi og har hatt en mørk kristendom, med mye fokus på synd og fordømmelse.

Mange forbinder kristne med lange pekefingre som dømmer og kritiserer.

 

Andre steder i verden hvor folk strømmer til kirkene, praktiserer de gladkristendom.

Gudstjenestene er preget av mer glede og livsutfoldelse.

 

Predikantenes taler at Gud allerede har tilgitt alle mennesker for alt det gale de har gjort ved at Han lot Jesus dø på korset. Det er dette Norge trenger å høre: ”at Gud allerede har tilgitt alle mennesker for sine synder”

Det er dette som er den ”Nye reformasjonen” som Norge trenger mer en noen gang.

rtin Luther kjempet imot religiøse ledere som hele tiden hadde fokus på synd.

 

 

Martin_Luther[1].jpg

Reformatoren Martin Luther 

 

 

Martin Luther fant i Bibelen at tro er det som behager Gud, og ikke først og fremst gode gjerninger.

 

Luther hadde lenge strevd med stor frykt for en dømmende Gud som skulle straffe han.

Et spørsmål som lenge hadde opptatt ham var: «Hvordan kan jeg finne en nådig Gud?

 

 

 

Luther leste Paulus brev til Romerne i kapittel 1 fra vers 16 til 17:

 

16, For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.

17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

 

Etter han hadde lest dette skjønte han at det er en nådig Gud som gjennom tro gir en nåde og rettferdighet innfor Gud. Og ikke gode gjerninger som vei til å behage Gud.

 

Å barnslig tro at Jesus døde på ett kors i Jerusalem for 2.000 år siden og oppstod etter tre dager. Er hva Gud i første omgang krever, altså det er tro som i første omgang behager Gud.

 

Du kan åpne bibelen og lese i Paulus brev til Romerne i kapittel 10 fra vers 9 til 10:

 

9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

 

10. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

 

Vi mennesker har lett for å gjøre det enkle avansert.

Det å få kontakt med Gud er enkelt, men allikevel så gjør vi det ofte vanskelig.

 

 

Luther[1].jpg

Martin Luther samlet fullsatte kirker etter han fikk se at det var ved tro en behager Gud.

Luther begynte og forkynte ett godt budskap og store folkemengder begynte igjen å strømme til kirkene. 

 

 

Luther betonte ”NÅDEN ALENE,” ”troen alene” og ”Kristus alene.

 

Paulus brev til Romerne kapittel 11. vers 16:

”Og er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde.” 

 

Paulus brev til efeserne kapittel 2 vers 8 til 9:

8. For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,

9. ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” 

 

Nåde betyr: en gledelig overraskelse og ufortjent velvilje. Man betaler ikke for en gave!

 

Vår frelse var så dyr at den kostet Jesus livet, men for oss er det gratis.

Det eneste vi skal gjøre, er å ta imot gaven! Det tragiske er at mennesker går fortapt selv om synderegningen er betalt.

 

Den nye reformasjonen handler ikke om hva vi skal gjøre, men om hva Jesus allerede har gjort for oss på korset.
Jesus har allerede tilgitt alle mennesker for alt det gale de har gjort og alt det gale de kommer til å gjøre.

 

Det eneste Gud krever av oss er at vi tar imot tilgivelsen, ved barnslig å tro at Jesus døde på ett kors for 2000 år siden og at Han stod opp fra de døde etter tre dager. Ved å tro det, akseptere det og fortelle andre om sin tro så er tilgivelsen ett faktum.

 

Jesus døde for alle mennesker: rike, fattige, hvite, fargede, religiøse, humanetikere og ingen er utelatt. Mennesker gjør forskjell på folk, men Bibelen sier klart at Gud ikke gjør forskjell på noen.

Det er dette som er den nye reformasjonen og som Norges folk trenger å høre.

 

Jan Christensen