Hjem > NYHETER > REFERAT AKSJON EGYPT 2013
Bydelen Shoubra i Cairo hvor jeg bodde, her bor det 2 millioner.

REFERAT AKSJON EGYPT 2013

23.05.2013

AKSJON EGYPT 2013
Benytter anledningen til å takke alle misjonsvennene for forbønn og støtte.
Uten misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde.
Her kommer referat fra misjonsturen til Cairo og Luxor i påsken.

GUDSTJENESTE I CAIRO 24.03.13.
Jeg forkynte i en pinsemenighet søndag formiddag.
Kirken var nesten helt full, det var ett mektig Gudsnærvær.
Talte om å elske Gud og elske mennesker.
Mange kom frem til forbønn, og ble sterkt berørt av Den Hellige Ånd.
Etter Gudstjenesten delte vi ut arabiske bibler. 

a.JPG
Gudstjeneste i Cairo. 


VEKKELSESMØTE I CAIRO 24.03.13.
Yousam ledet i herlig salvet lovsang.
Jeg talte om Jesu gjenkomst på vekkelsesmøte i en pinsemenighet søndag kveld.
Vi opplevde Guds nærvær, 4 personer søkte frelse.
Mange kom frem til forbønn, vi ba for flere som var syke.  

b.JPG
Jeg leder i bønn på vekkelsesmøte i Cairo. 

SEMINAR I CAIRO 25.04.13. 

Yousam ledet i lovsang og jeg underviste om misjonsbefalingen og å bære frukt for Gud.
Det kom deltakere fra forskjellige kirker.
Mange ønsket forbønn, og mange ble berørt av Den Hellige ånd.
Vi delte ut arabiske bibler, en evangelist fikk flere bibler som skal deles ut til fattige.

c.JPG
Evangelist fikk arabiske bibler som skal deles ut til fattige. 

SEMINAR I LUXOR 26.04.13.
Yousam ledet i lovsang, jeg underviste om Den Hellige Ånd.
Mange ønsket forbønn, de ble berørt av Den Hellige Ånd.
Kom profetiske ord, ei dame gikk ut på ordet om å gå ut.
Ho reiste til en naboby, forkynte Guds ord og flere mennesker ble berørt.
Vi delte ut arabiske bibler. 

d.JPG
Noen av de som deltok på seminaret i Luxor. 

KVINNEMØTE I LUXOR 28.04.13
Yousam ledet i lovsang, salen var helt full.
Lovsangen var sterk og vi opplevde ett sterkt Gudsnærvær.
Jeg underviste om å bære frukt for Gud og å handle på Guds ord.
Mange ønsket forbønn, mange ble sterkt berørt Av Den Hellige Ånd. 
Flere ble døpt i Den Hellige Ånd og startet å tale med nye tunger.
Vi delte ut arabiske bibler. 

e.JPG
Det var ett sterkt Gudsnærvær under lovsangen på kvinnemøte. 

f.JPG
Vi delte ut arabiske bibler på kvinnemøte i Luxor.

MØTE FOR BARN I LUXOR 29.03.13
De kom fra landsbyer rundt Luxor og fra Luxor.
182 barn deltok, det var kristne barnesanger med bevegelse, dans, drama og lovsanger.
Yousam holdt en illustrert tale om å bygge huset sitt på Jesus.
Jeg talte kort om at Jesus elsker barn og la hendene på alle barna og ba om Guds velsignelse og beskyttelse.
De fikk mat, juice, leker, godteri og barnebibler.
2 av lederne startet å tale med nye tunger.
Ei mor startet å tale i nye tunger.  

g.JPG
Noen av de 182 barna som deltok på barnemøte i Luxor.

h.JPG
Noen av de 182 barna som fikk utdelt arabiske barnebibler. 

i.JPG
Glade barn med barnebibler, leker og bagetter. 

UNÅDDE OG FATTIGE
I Nildeltaet nord for Cairo lever det mange unådde, de er fattige og barn lider.
Er blitt minnet på å gjøre noe for de fattige der.
Om du har lyst å gi en gave til mat for fattige familier og barnebibler kan du gi en gave til:

Ordet Til Unådde,
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med: Egypt 

Broderlig hilsen
Jan Christensen