Hjem > NYHETER > AKSJON BULGARIA 2012
Kart over Europa med Bulgaria.

AKSJON BULGARIA 2012

24.09.2012

Kjære Misjonsvenn!

Benytter anledningen til å takke så mye for all forbønn og økonomisk støtte.
Uten alle de trofaste misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde.
Vi er tilbake fra en vellykket misjonstur i Bulgaria.
Det er åpent for evangeliet.
Vi fikk be med mennesker til frelse overalt.
Her kommer referat fra Aksjon Bulgaria 2012.


  
HUSMØTE I MOMIN PROHOD

Det var helt fult, lovsangen var frisk og vi kjente ett sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.
Ove Gundersen delte fra Guds ord og jeg forkynte om Jesu gjenkomst og de ti jomfruene fra Matteus 25: 1-13.
Alle på møte rakk opp hånda som tegn på at de ville ha olje nok på lampa og ekstra i kanna, og bli med når Jesus kommer tilbake.


CIMG1219.JPG
Noen av de som deltok på husmøte. 

MØTE SANATORIET I MOMIN PROHOD
Vi hadde møte for mødre og barn på sanatoriet i landsbyen Momin Prohod.
Hit kommer mødre med syke barn fra hele Bulgaria,95 % av barna lider av Cerebral parese.
Vi delte ut godteri, leker og barnebibler.
Mødrene og sykepleierne fikk såpe, ansiktskrem og Bibler.
Ove delte Guds ord, jeg forkynte evangeliet.
10 mødre tok imot Jesus. Alle ble invitert til møte på kvelden.


305202_10151006515272063_980367016_n.jpg
Her er jeg sammen med 10 mødrene
som tok imot Jesus, sammen med sine syke barn. MIDDAG OG MØTE PÅ RESTAURANT MOMIN PROHOD
De kom fra 6 husmenigheter, mødre og barn fra sanatoriet, til sammen 65 personer.
Vi begynte med middag og dessert. Etter middagen hadde vi møte i restauranten.
Lovsangen var salvet. Kjell Haltorp forkynte, 2 damer tok i mot Jesus.
Vi ba for mange syke, flere vitnet om helbredelser. 


CIMG1262.JPG
Noen av de som deltok på møte. 


EVANGELISERING
Kjell Haltorp er ett forbilde og eksempel. Kjell ba med mennesker til frelse over alt.
Inspirerende og kjente hvordan hans frimodighet smittet.
På toget fra Kostenets til Plovdiv gikk vi rundt i vognene og vitnet.
Flere ba vi med til frelse. Det er åpent for evangeliet i Bulgaria.
Be at Høstens Herre driver ut flere arbeidere. 


CIMG1284.JPG
Kjell ber til frelse for en ung mann på togstasjonen i Kostenets
mens vi ventet på toget til Plovdiv.

293236_10151008685087063_1925004441_n.jpg
Kjell ber for dame til frelse i gamlebyen i Plovdiv. 


SEMINAR I PLOVDIV
35 personer kom fra forskjellige kirker rundt Plovdiv.
Jeg underviste om velsignelsen og misjonsbefalingen.
Kjell om tro og Ove om menigheten.
Det var åpent vi kjente at ordet falt i god jord.
Mange ble berørt av Den Hellige Ånd og flere opplevde helbredelser.
Visjonen er å inspirere de troende til å forkynne evangeliet,
gjøre disipler og plante menigheter i unådde bydeler, byer og landsbyer.


546276_10151020207802063_38216481_n.jpg
Noen av deltagerne på seminaret.

Her kan du se videosnutt hvor Kjell underviser om tro: 
http://youtu.be/eyooQl-JmdI 


EVANGELISERING I VOIVODINOVO
Er en landsby med ca. 1.200 innbyggere.
Mange har flyttet pga. høy arbeidsledighet,
i 2006 bodde det ca. 2.000 mennesker der.
Snakket med flere på cafeer, butikker, på gata og
Husbesøk. Vi fikk be med mange til frelse.


CIMG1293.JPG
Kjell leder dame til Jesus på husbesøk. 

UTENDØRSMØTE I VOIVODINOVO
I utkanten av landsbyen bor sigøynerne, de er fattige og bor i enkle hus.
Ove åpent med å lese fra Guds ord, jeg kom med en hilsen og Kjell forkynte.
Alle ville ha forbønn, flere var troende fra før.
i delte ut 25 matposer til fattige familier, barnebibler.
Vi planlegger å starte 2 husmenigheter blant sigøynerne.


309230_10151020124537063_1997208222_n.jpg
Utendørsmøte

546431_10151020100687063_2087629362_n.jpg
Fattige familier fikk utdelt matposer 


530129_10151020197457063_452072286_n.jpg
Noen av barna som fikk barnebibler


Vår kontaktperson Victor Stavrev planlegger å reise til Voivodinovo sammen med Nicola Rusinov som er sigøyner.
Han har veldig inngang blant sigøynerne og vil jobbe med oppfølging og å plante husmenigheter sammen med Victor.
Bulgarske mødre og enker, forkynne evangeliet og starte husmenighet.
Håper du kan be at Guds rike har fremgang i landsbyen Voivodinovo.


CIMG1298.JPG
Barn fra landsbyen Voivodinovo. 


Vi planlegger å sende Victor og Nicola for å følge opp de nye troende i Voivodinovo.
Og å plante flere husmenigheter, vi planlegger å starte 3 husmenigheter i år.
Om du vil gi en gave til oppfølging og planting av husmenigheter i Voivodinovo.
Kan du bruke vedlagte giro og gi en gave til:

Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med: Bulgaria

Broderlig hilsen
Jan Christensen