Hjem > NYHETER > BLÅ NILEN MISJONSSKOLE
Studentene som deltok på undervisningen i desember 2014

BLÅ NILEN MISJONSSKOLE

21.07.2015

BLÅ NILEN MISJONSSKOLE
14. desember 2013 ble Blå Nilen Misjonsskole offisielt åpnet på vår misjonstur til Etiopia. 


cnn1488.jpg
Blå Nilen Misjonskole blir offisielt åpnet med bønn.


VISJONEN FOR BLÅ NILEN MISJONSSKOLE
Visjonen er å trene pioner misjonærer som reiser til unådde byer og landsbyer.
Forkynner evangeliet, disippelgjør og planter kirker.
Det er mange unådde byer og landsbyer rundt innsjøen Lake Tana og langs Blå Nilen i nord Etiopia og i Sudan som ikke har evangeliske kirker.
Vær med å be at Misjonsskolen kan være ett Guds redskap for å trene disipler som kan nå unådde byer og landsbyer i Etiopia og i Sudan.


Blue_nile_map.jpg

Lake Tana og blå Nilen i Etiopia og Sudan.


LAKE TANA
Er Afrikas nest største innsjø etter Victoriasjøen.
Er den største innsjøen i Etiopia. 80 % av alt vannet i Nilen kommer fra Lake Tana i Etiopia. 


CIMG2901 - Kopi.JPG

Utendørsmøte i Gorgora ved Lake Tana i desember 2013.


BLÅ NILEN
Har sin kilde i Lake Tana og renner 1.500 kilometer gjennom Etiopia og Sudan.
I Sudans hovedstad Khartoum renner Blå Nilen ut i Hvit Nilen.
Det lever mage unådde langs Blå Nilen både i Etiopia og i Sudan.
Vær med å be at disipler kan trenes som kan nå unådde langs Blå Nilen både i Etiopia og i Sudan.


171285_10150092894287171_7899625_o.jpg

Blånilen i nord Etiopia.


BLÅ NILEN MISJONSSKOLE 20.07 – 27.07
Charles Marcello Lado fra Sør-Sudan. Planlegger å undervise 10 elever over 5 intensive dager fra mandag 20. juli til fredag 24. juli.
Undervisningen starter kl. 09.00 og slutter kl 17.30.
Det vil bli frokost, te pauser, lunsj og middag.
Lørdag 25. juli og søndag 26. juli planlegger vi å sende de 10 elevene ut på praksis.
Teori og praksis trenger å gå hånd i hand. Skal en bli en disippel trenger en trening.
Vær med å be at de kan sette ut i livet det de har lært.
Mandag 27. juli er elevene tilbake for å dele vitnesbyrd, evaluere praksisen og få mer undervisning.  


Nyhetsbrev 5.JPG

Charles Marcello Lado underviser på Blå Nilen Misjonsskole.


TADELE FRA DENGEL BER
Tadele er en av våre innfødte misjonærer i Etiopia. Han bor i byen Dengel Ber ved innsjøen Lake Tana.
Han har plantet husmenighet i Dengel Ber.
Dette er den første evangeliske menighet i byen.
Menigheten plantet han etter undervisningen han fikk på misjonskolen i desember 2013.
Tadele har forkynt evangeliet for mange unådde i byen Dengel Ber.
Flere er kommet til tro på Jesus. Han jobber nå med å disippelgjøre de nye troende.
De kommer på møtene i husmenigheten. Ved Guds nåde så vokser husmenigheten. 


Nyhetsbrev 6.jpg

Vår innfødte misjonær Tadele Misganaw


NYFRELST MANN ER NÅ STUDENT
På vår misjonstur i november 2012 hadde vi utendørsmøter i byen Gorgora ved Lake Tana.
Det var flere som søkte frelse og vi startet en husmenighet.
Dawedi en ung mann som tok imot Jesus i november 2012.
Har siden vært med i husmenigheten. Charles var med når Dawedi ble døpt i vann i Gonder i august 2014.
Dawedi begynte i august 2014 som student ved misjonskolen.
 
VITNESBYRD TIL DAWEDI
Jeg ønsker å takke Gud for undervisningen jeg har fått på Blå Nilen Misjonskole.
Undervisningen har bidratt til å forandre mitt liv og gitt meg en bedre forståelse av Gud.
Dette har endret mitt liv slik at jeg kan tjene Gud på en bedre måte enn tidligere.
Må Gud velsigne deg som er med og ber og støtter Misjonskolen.
Broderlig hilsen Dawedi.


Nyhetsbrev 7.jpg

Til venstre Dawedi sammen med Charles Marcello Lado.


VITNESBYRD TIL PASTOR AWHOL FRA CHILGA

Jeg ønsker å takke Gud for undervisningen som har gitt meg mange svar på hvordan jeg kan nå muslimer med evangeliet.
Tidligere var det vanskelig for meg å fortelle muslimer om Jesus.
Etter at Charles har undervist meg har jeg begynt å forkynne evangeliet for muslimene.
Broderlig hilsen Pastor Awhol. 


Nyhetbrev 8.jpg

Pastor Awol fra pinsemenigheten Meserete Kirstos
church i den unådde byen Chilga nær grensen til Sudan.HAR DU LYST Å STØTTE BLÅ NILEN MISJONSKOLE?
Vi trenger til sammen 23.000 kr til undervisningen og treningen i juli.
Pengene dekker fly for Charles fra Sør-Sudan til Etiopia.
Overnatting mat og te for Charles og elevene. Undervisningsmateriell.
Har du lyst å gi en gave kan du gi en gave til:
Ordet Til Unådde.
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med:
MISJONSKOLE


Nyhetsbrev 9.jpg

Nye troende fra husmenigheten i Gorgora som bli døpt i vann.
Disse nye troende er frukt av misjonskolen. PARTNER FOR BLÅ NILEN MISJONSKOLE
Uten alle de trofaste misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde.
I misjonsbefalingen befaler Jesus oss å gjøre mennesker til Hans disipler.
Derfor har vi startet misjonskolen, for å trene disipler.
Håper du kan huske på misjonsskolen i dine bønner.
Har du lyst å bli en fast støttepartner?
Du bestemmer selv hvor mye du vil støtte fast hver mnd.
Har du nettbank kan du legge inn fast beløp hver mnd. 


Nyhetsbrev 10.jpg

Som partner er du koblet på å nå unådde med evangeliet.
Du støtter i bønn og fast givertjeneste.

Vår sponsor:
Logo Den Grønne Legen.jpg

Broderlig hilsen
Jan Christensen