Hjem > NYHETER > AKSJON EGYPT 2015
Egypt er mere enn pyramider, det lever mange unådde i landet.

AKSJON EGYPT 2015

24.02.2015

Kjære Misjonsvenn!
 

Benytter anledningen til å takke så mye for all forbønn og økonomisk støtte. 
Uten alle de trofaste misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde. 
28. februar planlegger jeg å reise på misjonstur til Egypt og videre til Paris 8. mars. 
Her kommer litt info:

GUDSTJENESTE SØNDAG 1. MARS
På formiddagen planlegger vi Gudstjeneste i en pinsemenighet i Cairo, (Assemblies Of God)
Be at de troende blir fornyet og får ny styrke. 

Be om frelse, be at frafalne kommer tilbake, be om utfrielser og om åndens fylde.

PALME.jpg

Jeg taler på Gudstjeneste i Cairo påsken 2014.
 

VEKKELSESMØTE SØNDAG 1. MARS
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i menighet i Cairo.
Be at mange kommer til tro, blir disipler. 
Be om helbredelser, utfrielser og åndsdåp.

CIMG1010.JPG

Frelsesøkende på vekkelsesmøte i Cairo 2012.

BIBELSKOLE ASSEMBLIES OF GOD I CAIRO MANDAG 2. MARS
Er invitert til å undervise ungdommer på Assemblies Of God (pinsebevegelsen) sin bibelskole i Cairo. 
I mange år har jeg drømt om å få undervise ungdommer på bibelskole. 
Nå har Gud åpnet en dør. 
Jeg planlegger å undervise om misjon, disippelskap og multiplikasjon.

Vær med å be at Gud bruker meg som Han vil og om at Guds ord har fremgang.

1654431_10204216644989631_2845833578455216260_n.jpg
Pastor Moody Girgis har invitert meg til å undervise på bibelskolen.

 

VEKKELSESMØTE I CAIRO MANDAG 2. MARS
På kvelden planlegger Charles Marcello Lado fra Sør-Sudan og tale på vekkelsesmøte.
Vær med å be at mange kommer, at mange tar imot Jesus og blir disipler.
Be om helbredelser, utfrielser og at mange blir døpt i Den Hellige Ånd og i ild.

VEKKELSESMØTE I ASSEMBLIES OF GOD I ASWAN TIRSDAG 3. MARS
På kvelden planlegger Charles Marcello Lado og forkynne evangeliet i pinsemenigheten i Aswan.

Be at mange kommer til tro, blir disipler.
Be om helbredelser, utfrielser og åndsdåp.

Aswan1.jpg
Aswan er en by i Egypt med ca. 260 000 innbyggere.
Ligger helt sør i Egypt, og er sentrum i det gamle Nubia.
På Nilens østlige bredd og like i nærheten av Aswandammen.

EVANGELISERING I UNÅDD LANDSBY NÆR ASWAN ONSDAG 4. MARS
På formiddagen planlegger vi å evangelisere i en unådd landsby nær byen Aswan.
Vi planlegger å dele ut heftene Veien Til Gud skrevet av Kjell Haltorp på arabisk/engelsk-
Kan du være med å be at Gud leder oss til mennesker som er klare for å høstes inn.
Be at mange tar imot Jesus og blir disipler, be om helbredelser, utfrielser og om åndsdåp.

Mann fra Aswan.JPG
Mann i Aswan fikk boka Veien Til Gud på arabisk april/2014.

SEMINAR I ASWAN ONSDAG 4. MARS
På ettermiddagen planlegger Charles Marcello Lado og jeg og undervise pastorer, ledere og predikanter fra forskjellige kirker i Aswan.
Det er relativt få evangeliske kirker i Aswan, så det er invieter 40 personer til seminaret.

Vi planlegger å undervise 2 leksjoner med mat pause imellom.
Visjonen for seminaret er å inspirere til at predikanter reiser ut og forkynner, disippelgjør og planter menigheter i unådde områder.
Be om rike frukter av seminaret. 


EVANGELISERING I UNÅDD LANDSBY NÆR ASWAN TORSDAG 5. MARS
På formiddagen planlegger vi å evangelisere i en unådd landsby nær byen Aswan.
Vi planlegger å dele ut heftene Veien Til Gud skrevet av Kjell Haltorp på arabisk/engelsk.
Det er mange unådde landsbyer rundt Aswan.
Kan du være med å be at Gud leder oss til mennesker som er klare for å høstes inn.
Be at mange tar imot Jesus og blir disipler, be om helbredelser, utfrielser og om åndsdåp.

CIMG3416.JPG

Fra evangelisering i Aswan påsken 2014.


SEMINAR I DEN TYSKE KIRKEN I ASWAN TORSDAG 5. MARS
På kvelden planlegger jeg å undervise troende fra mange kirker i den tyske kirken i Aswan.

Be at mange kommer på seminaret, be at Guds ord har fremgang og om rike frikter av seminaret.


CIMG3699.JPG
Møte i den tyske kirken i aswan påsken 2014.

VEKKELSESMØTE I DEN UNÅDDE LANDSBYEN EL-DAKER FREDAG 6. MARS
I fjor hadde vi møter i landsbyen Eladima. 

Vi kjørte bil fra Aswan og før vi kom til Eladima passerte vi 2 unådde landsbyer. 
Begge landsbyene har ingen evangeliske kirker. 
Siden i fjor har jeg blitt minnet på å reise til en av landsbyene, forkynne evangeliet, gjøre disipler og plante menighet. 
Vi planlegger å leie ett lokale, dele ut mat til fattige mødre og barn. 
Klær, leker, godteri, brus og barnebibler og nytestamenter til mødrene. 
Menigheten i Eladima vil hjelpe oss, be at mange kommer til tro, blir disipler og at det lykkes å plante menighet.
 

CIMG3460.JPG

Utdeling av gaver til barn i landsby nær Aswan påsken 2014.

VISJON OM Å NÅ UNÅDDE BEJAFOLKET
Takket være misjonsvenner i Norge kan vi støtte en innfødt misjonær i Aswan som jobber med å forkynne evangeliet for Bejafolket i Aswan. 
Det er nå ett team fra Luxor som reiser til Rødehavet og forkynner for bejafolket. 
Be at Gud bruker de, at mange kommer til tro og blir disipler. 
Vær med å be om at vi kan støtte flere misjonærer. 
For kun 600 kr i mnd. kan vi underholde en innfødt misjonær i Egypt.
Be om rike frukter av vekkelsesmøtene og seminarerene. 
Be at flere troende jobber for å nå Bejafolket og andre unådde folkegrupper i Egypt.

Bejafolket i Egypt.jpg

Grønne felt lever Bejafolket og andre unådde folkegrupper.
I Egypt er det ca. 82.000 bejaer, i tillegg er det flere andre unådde folkegrupper. 


PARIS 8. MARS – 10. MARS
Planlegger å reise til Paris etter misjonsturen til Egypt.
I Paris lever det mange unådde, og turister fra mange land besøker byen.
Fra Paris kan vi forkynne evangeliet for mennesker fra mange nasjoner.
Planlegger å ha med boka veien til Gud på engelsk/fransk og på spansk.
Be at mange tar imot bøkene, leser boka, kommer til tro og blir disipler. 

0_0_0_0_442_359_csupload_1290180.jpg

En mann jeg fikk be til frelse i Paris i september 2013.
 

BOKA VEIEN TIL GUD PÅ FRANSK
Boka veien til God er oversatt til Fransk.
Planlegger å trykke
1.000 bøker på engelsk/fransk i Cairo og ta med til Paris.
Det er flere evangeliske troende i Saudi Arabia enn i Frankrike.
Skal vi se forandring må evangeliet forkynnes.
Litteratur er en bra måte. Be at Guds Ord har fremgang i Paris. 

Veien Til Gud på fransk.jpg

Boka veien til Gud på fransk.


Har du lyst å gi en gave til Egypt og Paris kan du gi en gave til: 
Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.86777  
Merk med: EGYPT eller PARIS.  

Broderlig hilsen
Jan Christensen

Vår sponsor:
Logo Den Grønne Legen.jpg