Hjem > NYHETER > REFERAT AKSJON AFRIKA 2014
Det lever fortsatt mange unådde folkegrupper i Afrika.

REFERAT AKSJON AFRIKA 2014

20.01.2015

Kjære Misjonsvenn!

Benytter anledningen til å takke så mye for all forbønn og økonomisk støtte. Uten alle de trofaste misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde. 33 personer søkte frelse i Etiopia i desember. Sender deg referat fra Aksjon Afrika 2014.


KIRKEBYGG IITANG, VEST-ETIOPIA
I 2008 bygget vi kirke, i 2011 ble kirka ødelagt av flom. Menigheten hadde vokst og de var 150 medlemmer. Vi fikk gave på 50 % av kostnadene til å bygge ny kirke. Oppmuntret til at medlemmene kunne gi. Medlemmene var med og ga og de fikk bygget opp ny kirke. I dag er de 430 medlemmer.

Ny kirke Itang.jpg

Kirkebygg i byen Itang, vest-Etiopia

GAMBELLA 11.11 - 17.11
Vår kontakt i Sudan Charles Marcello Lado reiste til byen Gambella i vest-Etiopia. Takket være misjonsvenner kunne vi betale flybilletter. Charles underviste på seminar for 50 ledere fra forskjellige kirker. På kveldene talte han på utendørsmøter. Det brøt ut vekkelse, siste kvelden kom det 3.800 personer. Til sammen 600 søkte frelse, 94 ble åndsdøpt og flere ble satt fri fra åndskrefter. Vær med å be at vekkelsen fortsetter. 

Utendørsmøte Gambella.jpg

Utendørsmøter i byen Gambella, vest-Etiopia.

Besatt.jpg

Guds nervær var mektig tilstede, flere ble fri fra åndskrefter.


KIRKEBYGG I KAMACABI, NORD KENYA
Kirka var første bygning med bølgeblikktak.
Det var mange banditter i landsbyen, mange kom til tro, de begynte å be for bandittene. I dag er bandittene vekk, det er bygget skole til 500 barn. Mange hus har i dag bølgeblikktak, det er bygget bru over elva. Evangeliet forandrer landsbyer. Takk til misjonsvenner som har støttet og bedt. Det er flere landsbyer i nord-Tharaka som ikke har kirker. Be at vi kan bygge kirker, så flere landsbyer kan få høre evangeliet og bli forandret. Fra 6.000 kr kan vi bygge en kirke, vil ha plass til ca. 100 personer.

Kirkebygg Kamacabi.JPG

Kirkebygg i landsbyen Kamacabi.

SEMINAR I KAMACABI 20.11
Det kom 110 personer til seminaret. Jeg underviste to leksjoner med en lunsjpause imellom. Underviste om: se etter muligheter hver dag for å dele evangeliet. Misjonsbefalingen og å forkynne evangeliet for de unådde folkegruppene i nord-Kenya, sør-Etiopia og sør-Sudan. De innviet seg for å gå ut med evangeliet til de unådde. Be om rike frukter av seminaret.

Seminar Kamacabi.JPG
Herlig lovsang på seminaret i landsbyen Kamacabi. 

SEMINAR I MAGUNDU 21.11
Programmet ble endret. vi hadde seminar i Ntujia. Det kom 50 personer. Underviste om å se etter muligheter hver dag for å dele evangeliet, om å forkynne evangeliet for unådde. De innviet seg for å gå ut med evangeliet. Be om rike frukter av seminaret.

Seminar i Ntujia.JPG

Jeg underviser på seminar i landsbyen Ntujia.

SEMINAR I GONDER, NORD-ETIOPIA 26.11 - 29.11.
Vi inviterte 200 personer fra Gonder og 12 andre byer i nord-Etiopia. Det kom 250 personer, siste dag kom det 300. Vi var i år 5 personer som underviste, så jeg fikk tid til å sitte ned å lytte. Det var sterk undervisning som pløyde dypt. Over 50 personer ble fylt av Den Hellige Ånd og startet å tale med nye tunger. Mange ble sterkt berørt av Den Hellige Ånd. Vi ba for alle med håndspåleggelse. Visjonen for seminaret er å inspirere troende til å reise ut og forkynne i unådde byer og landsbyer i nord-Etiopia. 200 byer og landsbyer er uten evangeliske menigheter Be om rike frukter av seminaret. 

Jeg underviser i Gonder.JPG
Jeg underviser på seminaret i Gonder.

forbonn pa seminaret.JPG
Mange fremme til forbønn på seminaret i Gonder,
de ble kraftig berørt av Den Hellige Ånd.


BLÅ NILEN MISJONSSKOLE I GONDER 18.11 - 22.11
Ble endringer i programmet siden Charles reiste til Gambella. Charles underviste om rettferdiggjørelse ved tro fra Romerbrevet i 5 intensive dager fra kl. 9 – 17. Det var denne gang 8 elever, en av elevene måtte reise til Addis å besøke en i familien som var blitt syk. Be for Blå Nilen Misjonsskole. 

Elever Blå Nilen.jpg
Elevene ved Blå Nilen Misjonsskole

VEKKELSESMØTER 26.11 -30.11
Vi måtte avlyse utendørsmøtene på grunn av sikkerheten. De ortodokse kaster sten. Vær med å be at Gud rører ved de ortodokse. Det er kun 1 % evangeliske troende i Gonder. 33 personer søkte frelse på vekkelsesmøtene. De fikk amhariske bibler, bøkene veien til Gud og livet med Jesus er fantastisk på amharisk. Ble registrert av veiledere for oppfølging. Be at de blir Jesu disipler. Gud gjorde mirakler, ei døvstum og ei døv dame og flere andre vitnet om helbredelser. 50 personer ble åndsdøpte, en mann ble fri fra åndskrefter. 

Nye troende.JPG

Frelsesøkende med amhariske bibler og bøker.

GUDSTJENESTER 30. 11.
Søndag formiddag talte vi i evangeliske kirker i Gonder. Jeg talte i Mekane Yesus Church (luthersk). Kirka var full, salvet lovsang, de som ledet i lovsang lå på sine knær og sang. Talte om at Gud vil sende en kjærlighetsvekkelse. 2 menn søkte frelse, nesten alle kom frem til forbønn og de ble berørt av Den Hellige Ånd.  

Gudstjeneste.JPG

Lovsang i Mekane Yesus Church, Gonder.

BLÅ NILEN MISJONSSKOLE I GONDER 01.12.
Svein Egil Fikstvedt underviste 3 timer om Apostlenes Gjerninger. Jeg underviste jeg om misjonsbefalingen og multiplikasjon. Wilfred Aaberg underviste om å trene disipler og Inge Røysland om nådegavene. Det var åpent å undervise, elevene var ivrige i å notere. Visjonen for misjonsskolen er å trene pioner misjonærer. Vi kan se frukter etter at misjonsskolen ble startet. Har du lyst å støtte misjonsskolen. Da kan du bruke vedlagte giro, merk med: misjonsskole.  

Inge underviser.JPG

Inge Røysland underviser på Blå Nilen misjonsskole i Gonder.

KLÆR, GODTERI OG BARNEBIBLER TIL BARN 01.12
Takket være misjonsvenner fra Norge kunne vi gi 25 fattige barn nye klær, godteri, brus og barnebibler. 

Barn.JPG

Wilfred Aaberg og meg med barna med nye klær og barnebibler

Om du ønsker å gi en gave til oppfølgingsarbeidet i Etiopia.
Kan du gi en gave til: Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med: Etiopia

Vår sponsor:


Logo Den Grønne Legen.jpg