Hjem > NYHETER > REFERAT FRA AKSJON BULGARIA 2014
Kart over bulgaria

REFERAT FRA AKSJON BULGARIA 2014

22.10.2014

Kjære misjonsvenn!
 
Er tilbake fra vellykket misjonstur til Bulgaria, til sammen 35 personer søkte frelse. 
Den første jeg fikk be med var en ung mann fra Bulgaria, han satt ved siden av meg på flyet fra Amsterdam til Sofia.
Han fikk boka veien til Gud på Bulgarsk skrevet av Kjell Haltorp. 


I Paris delta jeg ut bøkene Veien Til Gud på fransk.
Fikk jeg be med ei ung dame til frelse på gata.
Fikk be med ei dame fra Chile til frelse på flyet fra Paris til Amsterdam.
Ho fikk boka veien til Gud på engelsk.
 

Uten alle de trofaste misjonsvennene i Norge kunne vi ikke ha reist ut på misjonsturer. 
Benytter derfor anledningen til å takke for all forbønn og støtte.
Karls Torstveit fra Kristiansand var med til Bulgaria. Her kommer referat fra Aksjon Bulgaria 2014.

  
HUSMØTE I MOMIN PROHOD 15. SEPTEMBER
Vi hadde ett herlig husmøte, Karl sang og vitnet og jeg talte.
Alle ønsket forbønn, en ung gutt tok imot Jesus. Be at han blir en Jesu disippel.CIMG3943.jpg
Noen av de som deltok på husmøte, ung gutt nederst tok i mot Jesus. 


SANATORIET I MOMIN PROHOD 16. SEPTEMBER
Vi hadde møte for mødre og barn på sanatoriet. Hit kommer mødre med syke barn fra hele Bulgaria.
Fra sanatoriet kan vi nå ut med evangeliet til hele Bulgaria.  95 % av barna lider av Cerebral parese. 
Vi delte ut leker, godteri, juice, fargeblyanter, bøker til å fargelegge med bibelske motiver og barnebibler.
Mødrene og sykepleierne fikk konfekt, bøkene veien Til Gud på Bulgarsk og bibler.
 
Karl sang barnesang og vitnet.
Jeg forkynte evangeliet, 3 mødre tok imot Jesus og fikk Bulgarske bibler.
Vær med å be at de blir Jesu disipler.
Traff ei mor som tok imot Jesus på vår misjonstur for 2 år siden.
Det var flott å se at ho holder fast på Jesus.
Alle ble invitert til middag og møte på Restaurant Momin Prohod på kvelden.
 

CIMG3942.jpg

Jeg sammen med 3 mødrene som søkte frelse og deres barn, de fikk bulgarske bibler.


MIDDAG OG MØTE PÅ RESTAURANT MOMIN PROHOD 16. SEPTEMBER
Vi hadde invitert 75 personer, det kom 60 personer.
Mødre med barn fra sanatoriet, husmenigheter i Momin Prohod, Kostenets og fra flere landsbyer.
Flere ville kommet men på grunn av problemer med transport kunne de ikke komme.
Han som hadde avtalt å hente de kom ikke.
Neste år planlegger vi å sette opp busser til å hente folk i landsbyene og kjøre de hjem etter middag og møte.
 
Vi begynte med middag, Etter middagen hadde vi møte.
Karl sang og vitnet, jeg talte Guds ord.
Mange kom frem til forbønn for å bli salvet med olje.
De ble berørt av Den Hellige Ånd.
Han unge gutten som tok i mot Jesus på husmøte kom til forbønn og ble mektig berørt.
Ho dama som tok imot Jesus for 2 år siden kom og frem til forbønn og ble mektig berørt.
Vi delte ut bøkene veien Til Gud på Bulgarsk.


CIMG3941.jpg

Middag på restaurant, dame nr. 2 fra venstre tok i mot Jesus for 2 år siden.

CIMG4020.JPG

Pastor fra husmenigheten i landsbyen Dolna Banya fikk 200 bøker til evangelisering.  


EVANGELISERING I PLOVDIV 17.09
Plovdiv er Bulgarias nest største by etter hovedstaden Sofia.
Det er mange unådde i Plovdiv og landsbyene rundt.
Vi delte ut bøkene Veien til Gud på Bulgarsk.
Jeg fikk be med 2 unge damer og ei mor på gata.
Vær med å be at de blir Jesu disipler.
 

CIMG4022.JPG

To unge damer som tok i mot Jesus på gata i Plovdiv,
de fikk bøkene veien til Gud på Bulgarsk.

CIMG4078.JPG

Ung mann jeg fikk be med til frelse i baren på hotellet i Plovdiv.


SEMINAR I PLOVDIV 17.09
50 personer fra 30 menigheter rundt Plovdiv med til sammen 1.200 medlemmer.
Be for lederne at menighetene kan vokse og at nye menigheter kan plantes.
Karl åpnet med bønn, sang og vitnesbyrd.
Jeg underviste i 2 timer om Guds kjærlighet med en liten mat pause i mellom.
Det var veldig åpent, mange ville ha forbønn og de ble berørt av Den Hellige Ånd.
 
Neste år ønsket lederne 3 dagers seminar.
En del har problemer med transport, neste år planlegger vi 3 dagers seminar og sette opp busser for å hente folk fra landsbyene og kjøre tilbake.
Visjonen med seminarene er å inspirere de troende til å forkynne evangeliet, gjøre disipler og plante menigheter i unådde byer og landsbyer.
Be om rike frukter av seminaret.


CIMG4037.JPG

 Deltagere på seminaret i Plovdiv.


MIDDAG OG MØTE PÅ RESTAURANT I VOIVODINOVO 18. SEPTEMBER
Det kom 75 personer. Fattige sigøynere, fattige Bulgarere, barn, enker og enkemenn. Jesus sier i Lukas 14: 13-14. 
Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. 
Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.»
 
Delte ut leker og barnebilder, konfekt, bøkene veien til Gud på bulgarsk og bibler til de voksne.
Begynte med middag, etter middagen sang og vitnet Karl.
Jeg forkynte evangeliet, 20 personer søkte frelse.
To serveringsdamer ba og frelsesbønn, be at de blir Jesu disipler.
 Det er nå over 120 troende i landsbyen.
Vi startet å jobbe der i 2012, vi takker Gud for rike frukter.
De troende har ikke noe lokale å samles i.
Til vinteren planlegger vi å ha møter på restauranten og gi de fattige mat.


CIMG4092.JPG

Middag på restaurant i landsbyen Voivodinovo. 


UTENDØRSMØTER 19.09 - 20.09
I byen Asenovgrad 300 meter fra en moske som er under bygging, største på Balkan.
Menighetene hadde bedt til Gud og byggingen stoppet opp.
Be at det ikke lykkes å ferdigstille moskeen.
Be at moskeen kan brukes til kirke.
Karl sang og vitnet, jeg forkynte evangeliet 3 ungdommer tok i mot Jesus.
Be at de blir Jesu disipler.
Mange ble berørt av Den Hellige Ånd, jeg fikk profetisk budskap til flere.
Mange fremme til forbønn som ønsket å bli fri fra tobakk.


CIMG4155.JPG

Utendørsmøte i Asenovgrad


EVANGELISERING 20.09
Vi delte ut bøkene veien til Gud på Bulgarsk i Asenovgrad.
Fikk be med ei ortodoks dame til frelse i gå gata.
Be at ho blir Jesu disippel.


CIMG4165.JPG
Dame jeg fikk be med til frelse i gågata i Asenovgrad


MIDDAG OG SEMINAR HOTEL COSMOS ASENOVGRAD 20.09
Begynte med middag, 28 personer kom.
Karl åpnet med sang og vitnesbyrd.
Jeg underviste om Guds kjærlighet, mange ønsket forbønn.
Alle ble salvet med olje og de ble kraftig berørt av Den Hellige Ånd.


CIMG3940.JPG

Jeg underviser ledere på seminar i Asenovgrad.


GUDSTJENESTE 21.09
Vi ble invitert til en pinsemenighet i Asenovgrad.
Det var ett mektig Gudsnervær under lovsangen.
Karl sang og vitnet, jeg talte Guds ord.
Mange fremme til forbønn og de ble berørt av Den Hellige Ånd.


CIMG4207.JPG
Det var ett sterkt Gudsnervær på Gudstjenesten i pinsemenigheten i Asenovgrad. 


Har du lyst å gi en gave til oppfølging og disippelgjøring av de nye troende i Bulgaria kan du gi en gave til:
 
Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med: B
ulgaria

Broderlig hilsen
Jan Christensen

Vår sponsor:
Logo Den Grønne Legen.jpg