Hjem > NYHETER > AKSJON BULGARIA 2014
Kart over bulgaria

AKSJON BULGARIA 2014

01.09.2014

Ordet Til Unådde planlegger misjonstur til Bulgaria fra 15. – 21. september
Håper du kan huske på oss i dine bønner.
 
HUSMØTE I MOMIN PROHOD 15.09.
Momin Prohod ligger 73 km. syd-øst for hovedstaden Sofia.
For noen år siden bodde det 1.800 i landsbyen.
I dag bor det ca. 1.200, mange flytter ut siden det er få arbeidsplasser.
I husmenigheten var det flere uten jobb.
De ba til Gud og i dag har alle fått jobb.
I august 2010 var vi på misjonstur, og da var alle menighetene lagt ned.
I september 2010 ble det startet husmenighet.
Teamet fra Norge vil delta med sang, vitnesbyrd og jeg vil tale Guds ord.
Be at mange kommer, be om frelse, helbredelser, utfrielser, åndsdåp.
Be at de troende får ny styrke, be om fremgang for Guds ord.


Husmote Momin 2012.jpg
 
Fra ett husmøte i landsbyen Momin Prohod.


SANATORIET I MOMIN PROHOD 16.09.
Hver 14. dag kommer det nye mødre med barn. 95 % av barna lider av Cerebral Parese.
Mødrene og barna kommer fra hele Bulgaria.
Vi vil dele ut gaver, barnebibler og bibler.
Evangelisk møte for barna, mødrene og sykepleierne.
Teamet vil delta med sang, vitnesbyrd og jeg vil forkynne.
Leker, godteri, juice og barnebibel for ett barn koster 100 kr.
Gaver og bibler for ei mor og ei sykepleier koster 120 kr.
Det er 20 barn, 20 mødre og 5 sykepleiere på sanatoriet. 


Mor og datter med gaver, bibel og barnebibel i 2013..jpg

Mor og datter med gaver, bibel og barnebibel i 2013.


MIDDAG OG MØTE PÅ RESTAURANT MOMIN PROHOD 16.09.
Vi har invitert 75 personer til middag. Etter middagen blir det evangelisk møte.
Har invitert fra husmenighetene i Momin Prohod, Kostenetz, noen landsbyer rundt og ikke troende.
Flere av de som er invitert er fattige, både Sigøynere og Bulgarere.
Det koster 60 kr for middag, brus, dessert og kaffe for en person.
Teamet vil delta med sang, vitnesbyrd og jeg forkynner.
Be om frukter, at Guds ord har fremgang.  


Middag og møte i Restaurant Momin Prohod 2013..jpg

Middag og møte i Restaurant Momin Prohod 2013.


EVANGELISERING OG SEMINAR I PLOVDIV 17.09.
Plovdiv er Bulgarias nest største by. En av Europas eldste byer.
I forhold til folketallet er det få kirker og de er relativt små.
Det er mange unådde i Plovdiv, på dagtid planlegger vi evangelisering.
Boka veien til Gud skrevet av Kjell Haltorp er oversatt til Bulgarsk og trykket i 1.000 eksemplarer.
Vi planlegger å dele ut boka når vi evangeliserer i Plovdiv og i Bulgaria.
Be at Gud leder oss til de rette menneskene og at mange kommer til tro og blir Jesu disipler. 

På kvelden seminar, 75 pastorer, ledere og troende fra Plovdiv og noen landsbyer er invitert.
Visjonen er å inspirere til at de reiser ut til de unådde byene og landsbyene i Bulgaria.
Det koster 50 kr å sende en person på seminaret.
Pengene dekker leie møterom, kaffe, te, brus og litt å bite i.
Vær med å be om rike frukter av seminaret.


Noen av de som deltok på seminaret i Plovdiv 2013..jpg

Noen av de som deltok på seminaret i Plovdiv 2013.


EVANGELISERING I VOIVODINOVO 18. SEPTEMBER
Voivodinovo er en landsby 2 km øst for Plovdiv. I 2006 bodde det ca. 2.000.
Mange har flyttet pga. arbeidsledighet, i dag bor det ca. 1.200.
Vær med å be at det kan skapes arbeidsplasser.
På vår misjonstur i 2012 var det mange sigøynere søkte frelse, vår kontaktperson
Victor og sigøyneren Nicco har jobbet med å følge opp og disippelgjøre.
Mange er blitt døpt og flere nye er kommet til tro.
De fleste er sigøynere, også noen Bulgarere. De troende samles i husmenigheter.
Be at vi kan starte flere husmenigheter.
Be for evangeliseringen, at Gud leder oss til mennesker og at de blir disipler.
Sigøynerhus i landsbyen Voivodinovo..jpg
Sigøynerhus i landsbyen Voivodinovo. 


MIDDAG OG MØTE PÅ RESTAURANT I VOIVODINOVO 18. SEPTEMBER
På dagtid planlegger vi evangelisering. På kvelden har vi invitert fattige sigøynere med barn fra husmenighetene.
Fattige Bulgarske mødre med barn og andre til middag.
Både troende og ikke troende. 75 personer er invitert.
Begynner med middag, etter middagen deltar teamet med sang, vitnesbyrd og jeg forkynner.
Be at de åpner hjertene sine for Jesus.
Be om frelse, helbredelser, utfrielser og åndsdåp.
Be at de troende får ny styrke til å dele evangeliet.
Det koster 60 kr for middag, brus, dessert og kaffe for en person.


Var eller første gang disse barna spiste middag på restaurant  i landsbyen Voivodinovo 2013..jpg

Første gang disse barna spiste middag på restaurant  i landsbyen Voivodinovo 2013.


EVANGELISERING I ASENOVGRAD 19.09 – 20.09.
Er en by på ca. 55.000 innbyggere, ligger 20 km. syd-øst for Plovdiv.
Er mange unådde i byen, vi planlegger gate evangelisering på dagtid og invitere til utendørsmøter på kveldene.
Be at vi kan nå mennesker med evangeliet. I fjor fikk vi be med flere på gata. 

Ung serveringsdame jeg fikk be med til frelse i Asenovgrad 2013..jpg

Ung serveringsdame jeg fikk
be med til frelse i Asenovgrad 2013.

Asenovgrad.jpg
Sentrum av byen Asenovgrad.UTENDØRSMØTER I ASENOVGRAD 19.09 – 20.09.
6 evangeliske kirker står sammen med oss, vi planlegger utendørsmøtene 300 meter fra moskeen.
Den største moskeen på Balkan, menighetene samlet seg i bønn og pengene til ferdigstilling stoppet opp.
Muslimene sender mange misjonærer til Asenovgrad og de bruker mye penger på å nå mennesker med Islam.
Be at mange kommer på utendørsmøtene be om frelse, helbredelser, utfrielser, dåp i Den Hellige Ånd og i ild.
Be om at mange muslimer søker frelse.
Be om rike frukter, at de troende får styrke til å ta evangeliet ut til de mange unådde.Jeg forkynner på utendørsmøte i Asenovgrad 2013..jpg
Jeg forkynner på utendørsmøte i Asenovgrad 2013. 

Moskeen i Asenovgrad..JPG
Moskeen i Asenovgrad.SEMINAR I ASENOVGRAD 21.09.
Vi har invitert 30 pastorer, ledere og troende fra forskjellige kirker.
Teamet vil delta med sang, vitnesbyrd og jeg vil undervise.
Visjonen er å inspirere til at de reiser ut til unådde byer og landsbyer.
Forkynne evangeliet, disippelgjøre og plante menigheter.
Det koster 60 kr for en person, pengene dekker middag, brus, dessert, kaffe og lokaler. 


Fra seminaret i Asenovgrad 2013.jpg

Fra seminaret i Asenovgrad 2013
 

Om du vil gi en gave til misjonsturen til Bulgaria kan du gi en gave til:

Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med: Bulgaria

Broderlig hilsen
Jan Christensen

Vår sponsor: 
Logo Den Grønne Legen.jpg