Hjem > NYHETER > REFERAT FRA AKSJON EGYPT 2014
Egypt er mer enn pyramider, det er mange unådde i landet.

REFERAT FRA AKSJON EGYPT 2014

26.05.2014

Kjære Misjonsvenn!
 
Er tilbake fra en vellykket misjonstur til Egypt og Frankrike, 45 personer søkte frelse.
Benytter anledningen til å takke for all forbønn og støtte.
Uten misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde.
Her kommer ett referat fra misjonsturen i påsken 2014.

SEMINAR I CAIRO 12. APRIL

På dagtid underviste Charles Marcello Lado fra Sør-Sudan, Øystein Tveitå og jeg.
Vår kontakt i Cairo Yossam Boktor plantet menighet for 2 måneder siden.
Vi underviste i menigheten, mange ble berørt av Den Hellige Ånd.
Vær med å be for Yossam og menigheten.

Charles underviser.jpg

Til venstre Charles Marcello Lado underviser på seminaret.

VEKKELSESMØTE I CAIRO 12. APRIL
På kvelden talte Charles om viktigheten av Guds Ord, bibelen på vekkelsesmøte i den nye menigheten.
Menigheten er tilknyttet Assemblies Of God, pinsemenighet.
Dette var ett viktig budskap som fundament for videre menighetsbygging.
Enhver menighet som skal bli sterkt må bygges på Guds Ord, Bibelen. 

Fruit Of Lips Team leder i lovsang..jpg

Fruit Of Lips Team leder i lovsang på vekkelsesmøte.

NYPLANTET MENIGHET I CAIRO
Yossam og hans medarbeidere leier i dag en hall hvor de samles til møter og bønn.
De startet i slutten av februar og flere har søkt frelse.
De jobber med å disippelgjøre. Flere av de nye troende har muslimsk bakgrunn.
De er ivrige etter å lære mere om Jesus. Vær med å be at de blir Jesu disipler.
De leier ett lokale de holder på å pusse opp. De planlegger å bruke til menigheten.
Er blitt minnet på støtte Yossam, de har store utgifter med å ferdigstille lokalene.
Om du har lyst å gi en gave kan du bruke vedlagte giro, merk: Menighet Cairo.

LOKALENE.jpg

Pastor Yossam i lokalene de jobber med å pusse opp.

GUDSTJENESTE I CAIRO 13. APRIL
På formiddagen talte jeg på Gudstjeneste i en pinsemenighet i Cairo, (Assemblies Of God)
Det var veldig åpent og godt å tale, mange ønsket forbønn.
Vi var og ba for mennesker i kirka helt til klokka 15.15 på ettermiddagen.

PALME.jpg

Jeg taler på Gudstjeneste i Cairo palmesøndag.

VEKKELSESMØTE I LANDSBYEN EL-SHAK HARRON NÆR ASWAN 14. APRIL. 
Flyet ble kansellert og ble satt opp senere avreise fra Cairo.
Vi kom sent til Aswan og reiste rett på møte.
Kom langt ute i møte. Charles, Øystein og jeg delte på å tale kort.
Mange kom frem til forbønn, både mødre og barn.
Mange ble berørt av Den Hellige Ånd.

Mange kvinner og barn.JPG

kvinner og barn på vekkelsesmøte.


MØTE MED BARN I LANDSBYEN EL-SHAK HARRON 15. APRIL
Vår kontakt i Aswan Victor Sadek hjelper mange fattige barn og mødre i landsbyer rundt Aswan.
Flere av mødrene er enker, Vi delte ut mat, klær, leker, godteri, juice og barnebibler til 25 fattige barn.
Barna ble hoppende glade, ble som julaften for barna.
Vi ba for alle barna, mange ble berørt av Den Hellige Ånd, flere av barna startet å tale med nye tunger.

BARN.jpg

Barn med mat, klær, leker, godteri og barnebibler.


VEKKELSESMØTE I LANDSBYEN EL-SHAK HARRON15. APRIL. 
Øystein delte ett vitnesbyrd, Charles forkynte, 20 personer søkte frelse. 
Mange ble berørt av Den Hellige Ånd, flere startet å tale med nye tunger. 
Mange barn kom og frem til forbønn og de ble berørt av Den Hellige Ånd. 

FRELSE.jpg

Noen av de som søkte frelse på vekkelsesmøte
i landsbyen El-Shak Harron.

MØTE FOR BARN OG MØDRE I LANDSBYEN ELADIMA 16. APRIL.
Vi kjørte bil 2 timer i ørkenen nord mot Luxor.
Var som å komme til en grønn oase å komme til landsbyen Eladima.
Vi hadde møte med 50 fattige barn, noen mødre og enker.
Det var barnesanger, ei dame fra Luxor talte til barna.
Vi ba for barne, de ble berørt av Den Hellige Ånd, flere startet å tale med nye tunger.
Vi ba for mødrene og de ble berørt av Den Hellige ånd.
Delte ut klær, godteri, leker og juice til barna. Mødrene fikk tallerkener. 

BARNA.jpg

Noen av barna i landsbyen Eladima med t-skjorter.
 
VEKKELSESMØTE I LANDSBYEN ELADIMA 16. APRIL
Jeg talte om Jesu gjenkomst, ba fellesbønn for syke.
Mange vitnet om at Jesus rørte ved de til helbredelser.
25 personer kom frem og søkte frelse.
Mange ble mektig berørt av Den Hellige Ånd, de søkte Gud og gråt.

FRELSE ELADIMA.jpg

Noen av de som søkte frelse på vekkelsesmøte i landsbyen Eladima.

MØTE I DEN TYSKE KIRKEN I ASWAN 17. APRIL
Kirken var nesten helt full, det kom fra forskjellige kirker i Aswan.
Lovsangen var salvet, var ett mektig Gudsnervær.
Charles talte om misjon, mange kom frem og innviet seg for å gå ut med evangeliet.
Vi ba for mange mennesker etter møte, mange ble berørt av Den Hellige Ånd.

Sterkt Gudsnervær i den tyske kirken i Aswan..JPG

Sterkt Gudsnervær i den tyske kirken i Aswan. 

Har du lyst å gi en gave til å nå de mange unådde i Egypt is kan du gi en gave til:
Ordet Til Unådde, kontonr: 2801.08.86777
Merk med: EGYPT   


VISJON OM Å NÅ UNÅDDE BEJAFOLKET I EGYPT
Takket være misjonsvenner i Norge kan vi støtte en innfødt misjonær i Aswan som jobber med å nå Bejafolket. 
I Egypt bor det ca. 82.000 Bejaer, vær med å be om at vi kan støtte flere misjonærer. 
Be at flere troende jobber for å nå Bejafolket og andre unådde folkegrupper i Egypt.

Fra venstre jeg, Bejamann, Victor, Bejamann og Charles i Aswan..JPG

Fra venstre jeg, Bejamann, Victor, Bejamann og Charles i Aswan.
 

PARIS 19. APRIL– 21. APRIL
Vi trykket 1.000 bøker How To Find God på engelsk/fransk i Cairo. 
Charles fikk med seg 200 bøker til Sør-Sudan, det bor mange fra Kongo som snakker fransk.
Jeg tok med 800 bøker på flyet til Paris.
Delte ut bøker på gata i Paris, var en del som ikke ville ha.
Noen tok imot bøker.

paris.JPG

Avenue des Champs-Èlysèes 
 i Paris er blitt en av verdens mest berømte gater.

SACRÈ-CÒEUR
Ble ledet av Den Hellige Ånd til å gå inn i den kjente kirka Sacré-Coeur.
Betyr «(Jesu) hellige hjerte».  kirka er etterhvert blitt en av Paris’ mest populære turistattraksjoner. 
Jeg stod midt inne i kirka og delte ut til de som kom inn.
Nesten all ville ha bøker, de ble glade og takknemlige.
Det var ett mektig Gudsnervær inn i kirka.

Delte ut noen bøker på utsiden av kirka, få ville ta imot.
Merket at folk åpnet seg når de kom inn i kirka, delte ut over 300 bøker i kirka over 2 dager. 

Sacré-Coeur.JPG

Sacré-Coeur

Vær med å be at de som fikk bøker kommer til tro og blir Jesu disipler.
Delte ut til turister fra flere nasjoner, delte og ut spanske bøker.

Vær med å be at Gud gir gode kontakter i Paris, Lyon og Nice.

Broderlig hilsen
Jan Christensen