Hjem > NYHETER > AKSJON EGYPT 2014
Kart over Egypt med Cairo, Aswan og Luxor.

AKSJON EGYPT 2014

31.03.2014

Kjære misjonsvenn! 

Benytter anledningen til å takke for all forbønn og støtte.
Mindre enn én prosent av budsjettene i kristne menigheter og organisasjoner blir brukt på å de som aldri har hørt evangeliet. 
Ordet Til Unådde ønsker å prioritere de unådde. 
Takket være deg og de trofaste misjonsvennene kan vi jobbe med å nå de unådde. 
 

SEMINAR I CAIRO LØRDAG 12. APRIL
På dagtid planlegger Charles Marcello Lado fra Sør-Sudan, Øystein Tveitå og jeg å undervise på seminar.
2 sesjoner med litt mat mellom. 
Be at Gud bruker oss som Han vil, be om frukter av seminaret at Guds ord har fremgang.

tmp_cairo.jpg

Cairo er mer enn pyramider, Afrikas nest største by. 
Mange unådde, er bydeler uten evangeliske kirker.

 

VEKKELSESMØTE I CAIRO LØRDAG 12. APRIL
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i en ny plantet pinsemenighet i Cairo.
Vår kontakt Yossam Boktor med team leier ett lokale de har pusset opp.
Be at mange kommer, be at mange kommer til tro, blir disipler, døpt og tillagt den nye menigheten.
Be om helbredelser, utfrielser og åndsdåp. 


CIMG1010.JPG
Frelses-søkende på vekkelsesmøte i Cairo mars 2012.
 

GUDSTJENESTE I CAIRO SØNDAG 13. APRIL 
På formiddagen planlegger vi Gudstjeneste i en pinsemenighet i Cairo, (Assemblies of God)
Vær med å be at mange kommer, at de troende blir fornyet og får ny styrke.
Be om frelse, be at frafalne kommer tilbake, be om utfrielser og om åndens fylde.
CIMG1756.JPG
Mange ønsket forbønn på Gudstjeneste i Cairo mars 2013.
 

VEKKELSESMØTE I CAIRO SØNDAG 13. APRIL
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i en pinsemenighet i Cairo sentrum. 
Vær med å be at mange kommer, at mange kommer til tro, blir fylt med Den Hellige Ånd og med ild.
Be om helbredelser og utfrielser. Vi planlegger å dele ut arabiske bibler til alle som søker frelse.

b.JPG
Her leder jeg frelsesøkende i bønn på vekkelsesmøte i Cairo mars 2013.

 

VEKKELSESMØTE I LANDSBY NÆR ASWAN MANDAG 14. APRIL
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i en landsby.
Vår kontakt Pastor Victor Sadek fra Aswan organiserer møtene.
Be at mange kommer, at mange kommer til tro, blir disipler. Helbredelser, blir fylt av Den Hellige Ånd og ild og om utfrielser fra åndskrefter.

ASWAN
Er en by i  med ca. 260 000 innbyggere. Byen ligger helt sør, og er sentrum i det gamle Nubia. 

Byen ligger på Nilens østlige bredd og like i nærheten av Aswandammen. 
Aswan har få og små evangeliske menigheter.

Assuao.jpg

 Byen Aswan.
 

GATEBARN I ASWAN TIRSDAG 15. APRIL
I Aswan er det mange gatebarn, er blitt minnet på å gjøre noe for gatebarna.
Bibelen sier: 
Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort. Ordspråkene 19: 17.
Vi planlegger å dele ut mat, klær, godteri, leker, brus og barnebibler. Forkynne for barna og be for dem.
Det koster
200 kr å hjelpe ett gatebarn.
Vil du gi en gave til gatebarn kan du bruke vedlagte giro. Merk med:
Gatebarn. 

CIMG2029.JPG

Mat, leker, godteri og barnebibler i Luxor, mars 2013.
 

VEKKELSESMØTE I LANDSBY NÆR ASWAN TIRSDAG 15. APRIL
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i en landsby.
Be at mange kommer på møte, kommer til tro og blir disipler.
Be om at mange blir helbredet, fylt av Den Hellige Ånd og ild.
Vi planlegger å gi arabiske bibler til alle som søker frelse og til troende som ikke har bibler.

 

FATTIGE BARN OG MØDRE ONSDAG 16. APRIL I LANDSBY NÆR LUXOR.
Etter frokost planlegger vi å kjøre med bil til landsbyen Eladima.
Er ca. 2 timer å kjøre nordover fra Aswan mot Luxor.

I landsbyen lever det mange fattige barn og familier.

Vi planlegger å dele ut mat, leker, godteri til barn og mat og bibler til mødre.
Forkynne evangeliet og be for barna og mødrene.
Det koster 200 kr å hjelpe ett barn og ei mor.
Vil du gi en gave kan du bruke vedlagte giro. Merk med: Barn og mødre.

 


h.JPG
Noen av barna som fikk barnebibler i Luxor mars 2013.

VEKKELSESMØTE I LANDSBYEN ELADIMA ONSDAG 16. APRIL.
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i en menighet i landsbyen Eladima.
Vær med å be at mange kommer, 
at mange kommer til tro, blir fylt med Den Hellige Ånd og med ild.
Be om helbredelser og utfrielser.
Vi planlegger å dele ut arabiske bibler til alle som søker frelse. 

 

VEKKELSESMØTE I LANDSBY NÆR ASWAN TORSDAG 17. APRIL
På kvelden planlegger vi vekkelsesmøte i en landsby.
Håper du kan stå med oss i bønn om gjennombrudd for evangeliet.
Be at mange kommer til tro, blir helbredet, utfridd fra åndskrefter, døpt i Den Hellige Ånd og i ild.

I Bibelen er det løfter om vekkelse over Egypt.
Vi planlegger å dele ut arabiske bibler til alle som søker frelse.

VISJON OM Å NÅ UNÅDDE BEJAFOLKET
Takket være misjonsvenner i Norge kan vi støtte en innfødt misjonær i Aswan som jobber med å nå Bejafolket.
Vær med å be om at vi kan støtte flere misjonærer.
Be om rike frukter av vekkelsesmøtene og seminarerene.
Be at flere troende jobber for å nå Bejafolket og andre unådde folkegrupper i Egypt.

Bejafolket i Egypt.jpg

Grønne felt lever Bejafolket og andre unådde folkegrupper.
I Egypt er det ca. 82.000 bejaer, og flere andre unådde folkegrupper.

 

PARIS 19. APRIL– 21. APRIL
Boka How To Find God skrevet av Kjell Haltorp er oversatt til Fransk.
Planlegger å trykke 1.000 bøker i Cairo og ta med til Paris.
Det er flere gjenfødte troende i muslimske Pakistan enn i Frankrike.
Skal vi se forandring må evangeliet forkynnes.
Litteratur er en bra måte. Be at Guds Ord har fremgang i Paris. 
 
Over 8 millioner turister besøker Paris hvert år, de kommer fra de fleste nasjoner.
Hvilke muligheter til å nå mennesker fra mange nasjoner.
Jeg planlegger å ha med bøker på flere språk, både engelsk, spansk, russisk og arabisk.
Be at mange kommer til tro.

CIMG2649 - Kopi.JPG

En eldre mann jeg fikk be for i Paris i september 2013.
Her har han fått ett fransk hefte som er skrevet av: Terri Savelle Foy.
På engelsk heter det: 
You're Valuable To God.

PARIS
Er en europeisk storby og Frankrikes hovedstad.
Byen ligger ved elven Seinen nord i Frankrike.
Stor-Paris utgjør en befolkning på om lag 9,93 millioner.
Paris er den nest største metropolen i EU, med ca. 12 millioner innbyggere.
Etter London med rundt 15 millioner innbyggere.
 
Har du lyst å gi en gave kan du gi en gave til:
Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.8677
 
Merk med: EGYPT eller PARIS.   
Broderlig hilsen
Jan Christensen

Logo Den Grønne Legen.jpg