Hjem > NYHETER > AKSJON BULGARIA 2013
15 personer søkte frelse på utendørsmøte i Asenovgrad.

AKSJON BULGARIA 2013

07.10.2013

Kjære misjonsvenn!
 
Er tilbake i Norge, vi hadde en vellykket misjonstur til Bulgaria i september.
25 personer søkte frelse, benytter anledningen til å takke alle misjonsvennene for all forbønn og støtte.
Uten misjonsvennene kunne vi ikke drevet misjon blant unådde.
Her kommer referat fra Aksjon Bulgaria 2013.

Bulgarien_EN.jpg
Kart over Bulgaria.


HUSMØTE I MOMIN PROHOD
Det kom 6 personer, pleier å være flere, mange jobbet og kunne ikke komme.
Vi hadde delemøte hvor alle delte og Den Hellige Ånd var sterkt til stede. Alle ønsket forbønn.

SANATORIET I MOMIN PROHOD
Møte for mødre og barn på sanatoriet. Hit kommer mødre med syke barn fra hele Bulgaria.
Fra sanatoriet kan vi nå ut med evangeliet til hele Bulgaria.  
95 % av barna lider av Cerebral parese.
Vi delte ut godteri, juice, leker og barnebibler.
Mødrene og sykepleierne fikk vannkokere, shampoo, ansiktskrem og Bibler.
Ove delte Guds ord, jeg forkynte evangeliet. 4 mødre tok imot Jesus.
Alle ble invitert til middag og møte på kvelden. 

CIMG2334.JPG

Jeg sammen med de 4 mødrene som søkte frelse og deres barn,
mødrene fikk Bulgarske Bibler.


MIDDAG OG VEKKELSESMØTE PÅ RESTAURANT MOMIN PROHOD
Det kom til sammen 74 personer, fra husmenighetene rundt Momin Prohod.
Mødre og barn fra sanatoriet. Vi begynte med middag.
Etter middagen hadde vi møte. Ove Gundersen delte Guds Ord og jeg forkynte evangeliet.
Mange kom frem til forbønn for å bli salvet med olje. De ville være med når Jesus kommer tilbake.

CIMG2349.JPG

Middag på Restaurant Momin Prohod.

EVANGELISERING

Vi delte evangeliet og delte ut Bulgarske traktater.
Jeg fikk be med ei ung dame på hotellet i Momin Prohod.
Ho fikk Bulgarsk Bibel. Fikk også be med to serveringsdamer i Asenovgrad.
Be at de blir Jesu disippeler. Det er åpent for evangeliet i Bulgaria.
Be at Høstens Herre driver ut flere arbeidere.

CIMG2815.jpg

Jeg sammen og ei ung dame som jeg fikk be med i Momin Prohod.

SEMINAR I PLOVDIV
22 personer kom fra forskjellige kirker rundt Plovdiv.
Ove Gundersen underviste om bønn og jeg om å elske Gud, elske mennesker og misjonsbefalingen.
Det var åpent å undervise. De var ivrige i å notere.
Vi salvet med olje og ba for deltagerne.
Jeg fikk profetisk ord om bruke tid til å være stille så en lettere kan lytte til Den Hellige Ånd.
Visjonen med seminarene er å inspirere de troende til å forkynne evangeliet, gjøre disipler og plante menigheter i unådde byer og landsbyer.
Be om rike frukter av seminaret.

CIMG2447.JPG

Deltagere på seminaret i Plovdiv. 


MIDDAG OG VEKKELSESMØTE I VOIVODINOVO
Det kom 64 personer på middag. Fattige sigøynere, barn, enker og enkemenn.
Dette var første gang flere av disse spiste på restaurant. Jesus sier i Lukas 14: 13-14.
Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. 
Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.» 
Ove og jeg forkynte evangeliet, de fleste kom frem til forbønn ble salvet med olje.
De ville være med når Jesus kommer tilbake.
Vi delte ut Bulgarske bibler og barnebibler.


CIMG2393.JPG
Her er noen av de som kom til middag og vekkelsesmøte.

MIDDAG OG SEMINAR I ASENOVGRAD
Begynte med middag, 25 personer kom. Ove underviste om bønn.
Jeg om å elske Gud, elske mennesker og om misjonsbefalingen.
Mange ønsket forbønn, Nicco fikk flere kunnskapsord ved Ånden, jeg fikk kunnskapsord til en pastor.
Alle ble bedt for og salvet med olje.
Jeg fikk se en visjon om at evangeliet vil gå ut fra Asenovgrad til hele Bulgaria og videre til nabolanda.

CIMG2490.JPG

Middagen på Hotel Cosmos i Asenovgrad.

NØKKELPERSON I ASENOVGRAD

Legene sa ho hadde 6 måneder igjen å leve, smertene var så sterke ar morfinen ikke hjalp.
En misjonær kom til byen og fortalte henne at Jesus lever.
Ho svarte: om Han lever kan Han helbrede meg?
Misjonæren svarte: Ja, Han var død, og den tredje dagen stod Han opp.
Ho var muslim og ba til Jesus om helbredelse og den tredje dagen var ho frisk og frelst.
Ho begynte å fortelle andre i byen om Jesus, ba for syke og huset deres ble fult opp av mennesker som ville høre mere om Jesus.
En mann ble helbredet fra kreft for 13 år siden og ga vekk ett hus.
I dag bruker de huset til kirke og har 250 medlemmer.

CIMG2482.JPG

Dame som ble helbredet, frelst og 
som Gud brukte til å nå mange unådde i Asenovgrad.

UTENDØRSMØTE I ASENOVGRAD
Vi hadde utendørsmøte 300 meter fra en moske som er under bygging, største på Balkan. 
Menighetene hadde bedt og byggingen stoppet opp. 
Ove Gundersen og jeg forkynte evangeliet. 
15 personer kom frem for å søke frelse. 
Mange syke kom frem til forbønn. Den Hellige Ånd berørte mange. 
Vi delte ut Bulgarske bibler og barnebibler.

CIMG2602.JPG

Mange kom frem til forbønn på utendørsmøte. 

Om du vil gi en gave til Bulgaria kan du bruke vedlagte giro og gi en gave til:

Ordet Til Unådde
Kontonr: 2801.08.86777
Merk med: Bulgaria

Broderlig hilsen
Jan Christensen